Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP


Zgłaszanie dzieci do Poradni

Drodzy Rodzice!
Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży. Możemy  wspomóc Państwa naszą wiedzą i umiejętnościami.

Jeżeli zauważysz u swojego dziecka:
- problemy rozwojowe,
- trudności w nauce,
- nerwowość, nadpobudliwość lub zahamowanie,
- wadę wymowy,
- niepokojące zachowania w szkole lub w domu,
- trudności w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia,
- szczególne uzdolnienia


przyjdź lub zadzwoń a uzyskasz specjalistyczną pomoc i poradę.


Procedura zgłaszania dzieci do Poradni:
1. Wypełnienie i złożenie w sekretariacie Poradni pisemnego wniosku „Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu” przez rodzica lub prawnego opiekuna – druk dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej.
2. Uczniowie pełnoletni zgłaszający się do Poradni w/w druk wypełniają samodzielnie.
3. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka (w przypadku dzieci chorych) – druk dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej.
4. Dokumentacja uzupełniająca wniosek:
- dokumentacja wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (w przypadku badań w innej poradni),
- opinia nauczyciela zawierająca informacje o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia,
- eszyt z języka polskiego, dyktanda lub prace klasowe – mogą być dostarczone w dniu badania.
5. Ustalenie terminu spotkania ze specjalistami poradni.
6. Do poradni niezależnie od wieku uczeń zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem.
7. Niemożność przybycia dziecka na spotkanie ze specjalistami do Poradni w wyznaczonym terminie w uzasadnionym przypadku, należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni.


Usługi świadczone w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu są bezpłatne i dobrowolne.Zgłaszanie dzieci do Poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja