Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

ePUAP

ePUAP


Zgłaszanie dzieci do Poradni

Drodzy Rodzice!Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów zaangażowanych w pomoc dzieciom ... czytaj więcej

Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu dla uczniów szkół podstawowych

Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – ... czytaj więcej

Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (wzór „Wniosku nauczyciela ... czytaj więcej

Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

1. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla ... czytaj więcej

Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych ... czytaj więcej

Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.2. Wniosek o wydanie orzeczenia ... czytaj więcej

Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania

1. Wniosek o wydanie orzeczenia (dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej) wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.2. Zaświadczenie ... czytaj więcej

strona 1
1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja