Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014PSYCHOLODZY:

 • mgr Anna Brzostek,
 • mgr Ewa Olszak,
 • mgr Karolina Orłowska.

 

OFERTA PSYCHOLOGÓW na rok szkolny 2018/2019:

Dla rodziców:

 1. Badania diagnostyczne pod kątem:
 • rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 r. ż.;
 • oceny możliwości poznawczych i sfery emocjonalno-motywacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

       2.Terapia dzieci z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku                     rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym.

      3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

       4.„Klub Rodzica” – indywidualne porady i konsultacje dla rodziców  dzieci z problemami edukacyjnymi i             wychowawczymi (termin spotkania uzgadniany telefonicznie).

Dla placówek oświatowych:

       1. Indywidualne konsultacje dla nauczycieli.

       2. Prelekcje dla nauczycieli i rodziców.

       3.Warsztaty dla uczniów.

Tematyka prelekcji i warsztatów zaproponowana przez szkołę, przedszkole.

 

PEDAGODZY:

 • mgr Elżbieta Radomska,
 • mgr Jolanta Elżbieta Pogorzelska,
 • mgr Agnieszka Tadrzak,
 • mgr Izabela Monika Szypulska.

 

OFERTA PEDAGOGÓW na rok szkolny 2018/2019:

 • Zajęcia dla uczniów klas pierwszych z obniżoną sprawnością manualną.
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z ryzyka dysleksji.
 • Zajęcia usprawniające technikę pisania i czytania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Trening ortograficzny.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w nauce.
 • Zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi.
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Terapia wspierająca dla dzieci z problemami w rodzinie.
 • Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej.
 • Organizowanie spotkań w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów powiatu przasnyskiego.

 

 

LOGOPEDZI:

 • mgr Sylwia Kwiatek,
 • mgr Marta Wiechowska – Pykała,
 • mgr Agnieszka Sitarska.

 

OFERTA LOGOPEDÓW na rok szkolny 2018/2019:

 • Prowadzenie badań diagnostycznych w Poradni.
 • Prowadzenie badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach z rejonu działania.
 • Wykonywanie badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci 3-, 4- letnich.
 • Zajęcia korygujące wady wymowy dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym.
 • Terapia neurologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Terapia logopedyczna z elementami Integracji Sensorycznej.
 • Udzielanie pomocy specjalistycznej nauczycielom i wychowawcom w przedszkolach i szkołach.
 • Konsultacje z logopedami przedszkolnymi i szkolnymi oraz innymi specjalistami pracującymi na rzecz dzieci.
 • Uczestniczenie w radach pedagogicznych i zebraniach z rodzicami – wygłaszanie pogadanek, prelekcji, organizowanie warsztatów.
 • Prowadzenie zajęć, warsztatów dla dzieci i uczniów na terenie przedszkoli i szkół.
 • Organizowanie spotkań w ramach sieci współpracy logopedów z powiatu przasnyskiego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja