Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie


PSYCHOLODZY PORADNI

      mgr Ewa Langosz z Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Mławie - zatrudniona III.1973 r. - 19.VI. 1973 r.

      mgr Małgorzata Smolińska, z Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ciechanowie - zatrudniona na godzinach zleconych r. szk. 1973/1974 - 36 godzin miesięcznie, od 1.XII.1979 r. - 30.VII.1980 r. 1/2 etatu, czyli 12 godzin tygodniowo.

      mgr Apolinara Szczecińska, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie - Wydział: Filozofia Chrześcijańska, specjalność filozoficzno-psychologiczna - zatrudniona na etacie w latach 1974 r. - 1979 r.

      mgr Janina Jarmołowicz, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie - Wydział: Filozofia Chrześcijańska, specjalność filozoficzno-psychologiczna - zatrudniona na etacie w latach 1980 r. - 1981 r.

      mgr Aniela Walków (obecnie Gauze), absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi - Wydział: Filozoficzno-Historyczny, kierunek: psychologia - zatrudniona na etacie w latach 1982 r. - 1989 r. oraz 1993 r. - 1999 r., obecnie pełni funkcję dyrektora i realizuje pensum.

      mgr Urszula Ostrowska, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie - Wydział : Filozofia Chrześcijańska, specjalność filozoficzno-psychologiczna - zatrudniona na pół etatu w latach 1989 r. - 1991 r.

      mgr Anna Borzuchowska (obecnie Brzostek), absolwentka Uniwersytetu Gańskiego w Gdańsku - Wydział: Humanistyczny, kierunek: psychologia, - zatrudniona na etacie od 1.IX.1990 r. do chwili obecnej.

      mgr Stefan Pawelec, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek psychologia, zatrudniony na pół etatu w latach 1997 r. - 1999 r., pracownik etatowy PPP w Ciechanowie.

      mgr Paweł Szczeciński, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie - Wydział: Nauk Społecznych, kierunek: psychologia - zatrudniony na etacie w latach 1999 r. - 2000 r.

      mgr Barbara Iwosa, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie - Wydział: Psychologii - zatrudniona na etacie w latach 1.IX.2000 r. - 1.IV.2002 r.

      mgr Ewa Olszak, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie Wydział: Psychologii - zatrudniona na etacie od kwietnia 2002 r. do chwili obecnej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja