Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP


PEDAGODZY PORADNI

      Pan Józef Krynicki, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: historia; Wydział Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (absolutorium w systemie zaocznym), - zatrudniony na etacie od IX - XI. 1969 r., zmarł tragicznie 6.VIII 1977 r. w wieku 38 lat.

      Pan Michał Langiewicz, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: historia; ukończył Wydział Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, kierunek: pedagogika szkolna, specjalność - organizacja szkolnictwa w systemie zaocznym - zatrudniony na etacie w latach 1969 r. - 1972 r., zmarł 23.VII.2001 r. w wieku 62 lata.

      mgr Joanna Wąsowska-Wiecińska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydział Pedagogiki - zatrudniona na etacie w latach 1972 r. - 1974 r.

      mgr Danuta Wiechowska, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: nauczanie początkowe i nauczanie przedszkolne, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, kierunek: nauczanie początkowe i zajęcia praktyczno-techniczne w systemie zaocznym - zatrudniona na etacie w latach 1973 r. - 1984 r.

      mgr Maria Muszyńska (obecnie Grzeszczak), absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki w Krakowie, kierunek: pedagogika specjalna i resocjalizacja (w systemie zaocznym) - zatrudniona na etacie w latach 1974 r. - 1982 r.

      mgr Celina Śmigielska, Studium Nauczycielskie w … kierunek: nauczanie początkowe i prace ręczne, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, kierunek: pedagogika kulturalno-oświatowa (w systemie zaocznym) zatrudniona na etacie w latach 15.IV.1982 r - 1.IX.1983 r.

      mgr Romualda Lendzion, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie kierunek: zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne, ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, kierunek: nauczanie początkowe (w systemie zaocznym) - zatrudniona na etacie w latach 1982 r. - 1998 r. oraz na pół etatu od 1.IX.1998 r. - 31.VIII.1999 r.

      mgr Maria Mrzygłód, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, kierunek: pedagogika kulturalno-oświatowa (w systemie zaocznym) zatrudniona na etacie w latach 1984 r - 1998 r. oraz na pół etatu od 1.I.1999 r. - 31.VIII.1999 r.

      mgr Halina Kalinowska, Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: nauczanie początkowe, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, kierunek: nauczanie początkowe (w systemie zaocznym) - zatrudniona na etacie od 1.IX 1985 r. do chwili obecnej.

      mgr Małgorzata Garlińska (obecnie Jurczyńska), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Humanistyczny, kierunek: nauczanie początkowe - zatrudniona na etacie w latach 1987 r. - 1988 r.

      mgr Joanna Czaplicka-Żywiec, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika ogólna - zatrudniona na etacie od 1.IX.1988 r. - 1.IX.1989 r.

      mgr inż. Ryszard Juklaniuk, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW w Warszawie, kierunek: orientacja i poradnictwo zawodowe, Studium Pedagogiczne w Warszawie, Studium Prawno-Samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie - zatrudniony na etacie w latach 1988 r. - 1998 r.

      mgr Jolanta Pogorzelska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika ogólna - zatrudniona na etacie od 1.IX.1989 r do chwili obecnej.

      mgr Agnieszka Tadrzak, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek pedagogika specjalna i resocjalizacyjna - zatrudniona na etacie od 1.IX.1997 r. do chwili obecnej.

      mgr Jacek Jedlak, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-szawie, Wydział Politologii - zatrudniony na etacie od grudnia 2000 r. - 31 sierpnia 2006 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja