Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014


PORADNIA I JEJ DYREKTORZY

POWIATOWA PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU
istniała w latach 1969 r. - 1975 r.
Przasnysz, pokój przy Wydziale Oświaty i Kultury w Przasnyszu

Pierwszymi pracownikami byli nauczyciele historii:
Pan Józef Krynicki - IX - XI - 1969 r.
Pan Michał Langiewicz - 1969 r. - 1972 r.

Pierwsi mianowani dyrektorzy to:
mgr Joanna Wiecińska (pedagog) - 1972 r. - 1.I.1973 r.
Pani Danuta Wiechowska (pedagog) od 1973 r.

MIEJSKA PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU
istniała w latach 1975 r. - 1985 r.
Adres:
06-300 Przasnysz, Plac 1 Maja 1, Ratusz Miejski, tel. 26-15

Dyrektor - mgr Danuta Wiechowska - 1973 r. - 1984 r.

PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU
istniała w latach 1985 r. - 1993 r.
Adresy: Dyrektor - mgr Romualda Lendzion (pedagog) - 1984 r. - 1993 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZASNYSZU
istnieje od 1.09.1993 r. do chwili obecnej
Adresy: Dyrektorzy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja