Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


Sześciolatek w szkole. Trudna decyzja.

       Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie objęte będą obowiązkiem rozpoczęcia nauki w klasie I. Rok szkolny 2013/2014 to ostatni rok, w którym decyzję o podjęciu nauki przez dzieci urodzone w 2007 roku podejmą rodzice. Nie jest to łatwa decyzja. Zwłaszcza, że wokół rozgorzała dyskusja, w której słyszy się różne głosy i różne argumenty. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą, a zwłaszcza w podejmowaniu działań dotyczących dzieci oraz ich przyszłości. Aby uniknąć błędnych decyzji należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania - czym jest dojrzałość szkolna i czy moje dziecko jest już gotowe do podjęcia obowiązków, jakie czekają na nie w klasie I.
        Według znanego polskiego pedagoga W. Okonia gotowość szkolna to „osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej”.
       Zgodnie z powyższym dojrzałość szkolną należy rozpatrywać i oceniać w kilku zakresach:
- w zakresie rozwoju umysłowego   rozumienie   poleceń,   dostrzeganie   podstawowychzależności   logicznych,  właściwa  koncentracja  uwagi,  prawidłowy  rozwój  spostrzegania  wzrokowego i  słuchowego,  poprawna wymowa,  odpowiedni zasób  słownictwa, zdolnośćzapamiętywania,
- w zakresie rozwoju emocjonalnego  odporność  na  sytuacje  trudne i  niepowodzenia,wytrwałość w pracy,umiejętność zakończenia rozpoczętych prac,  odpowiednia motywacja,umiejętność wyrażania własnych emocji oraz ich kontrolowania,
- w zakresie rozwoju społecznego – samodzielność  w  samoobsłudze,  poczucie obowiązku,zdolność podporządkowania się regułom i zasadom pracy grupowej, umiejętność współpracyz rówieśnikami,
- w zakresie rozwoju fizycznego – odpowiedni stan zdrowia, wzrost, waga, ogólna sprawnośćruchowa, rozwój motoryki małej.
       W celu zgromadzenia jak najwięcej informacji o dziecku w roku poprzedzającym ewentualne pójście do szkoły ( a więc w czasie realizowania przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) przeprowadzana jest  tzw. diagnoza przedszkolna. Zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego na przełomie października i listopada jest wykonanie pierwszej analizy gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki. W  marcu przeprowadza się drugą ocenę i na jej podstawie sporządza informację o gotowości szkolnej dziecka.
Następnie informacja ta jest wydana rodzicom, którzy decydują czy przekazać ją szkole, czy też zatrzymać dla siebie.
       Dla dzieci, które słabiej wypadły w testach gotowości szkolnej nauczyciele przedszkoli organizują  zajęcia dodatkowe  wyrównujące braki i zaległości. Wspólnie z rodzicami ustala się kierunek  działań wspierających i stymulujących rozwój dzieci. W przypadku pojawiających się dalszych wątpliwości można zasięgnąć opinii różnych specjalistów. Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna w Przasnyszu,  wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, uruchomiła na terenie swojej siedziby ( ul. Joselewicza 6  ) Punkt Konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci 5- i 6-letnich rozpoczynających edukację szkolną. We wtorki w godzinach  13°°-14°°i czwartki od 15°°do16°° czekają na Państwa psycholodzy, pedagodzy i logopedzi służący pomocą w podjęciu ważnych decyzji. Podobne punkty działają także na terenie przedszkoli miejskich.
      Nie tylko dojrzałość szkolna dziecka decyduje o jego dalszych sukcesach. Istotną rolę pełnią też formy, metody i warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej, umiejętności pedagogiczne nauczycieli, odpowiednie działania wszystkich środowisk mających wpływ na rozwój dziecka, a w tym oczywiście środowiska najważniejszego, jakim jest rodzina. Należy spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu, dużo rozmawiać, zachęcać do samodzielności (nie wyręczać), dbać o harmonijny rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy poprzez organizowanie właściwie ukierunkowanej aktywności, podsuwać zadania odpowiednie do wieku i możliwości, często chwalić, kształtować pozytywne nastawienie do szkoły (nie straszyć). Trzeba też wcześniej wybrać się z dzieckiem do szkoły, poznać drogę, obejrzeć klasę, porozmawiać z nauczycielem.
Zanim wyrobicie sobie Państwo własne zdanie i zdecydujecie czy Wasze  sześcioletnie dziecko pójdzie do klasy I, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu, warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnymi na stronie www.men.gov.pl/mam6lat.
         Niezależnie od tego, jaka będzie Państwa decyzja, dbajcie o rozwój swoich pociech, wspierajcie je w sposób mądry i rozsądny  korzystając jeśli trzeba z pomocy specjalistów, aby  przejście z przedszkola w środowisko szkolne było jak najbardziej łagodne.
 
Zalecana literatura:
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola”. WSiP, Warszawa 2004.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”. WSiP, Warszawa 2007.
H. Prus-Wiśniewska „Zanim dziecko pójdzie do szkoły”. Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
M. Bogdanowicz „Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.
M. Bogdanowicz „Leworęczność u dzieci”.  WSiP, Warszawa 1992.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka”. WSiP, Warszawa 2005.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja