Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

ePUAP

ePUAP


Z życia Poradni

04.01.2013r.
Psycholog mgr Anna Brzostek w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu prowadziła konsultacje dla rodziców sześciolatków pod kątem gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

07.01.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska brała udział w zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i „Klub Otwartego Umysłu” spotkaniu noworocznym poświęconym prezentacji dorobku TPZP w 2012 roku.

17.01.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Oddziale Przedszkolnym w Dobrzankowie spotkała się z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich oraz ich wychowawczynią, aby omówić „Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich”. Przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy przedszkolaków oraz zapoznała opiekunów ze specyfiką rozpoznanych zaburzeń i sposobami ich korygowania.

21.01.2013r.
Pedagog mgr Izabela Szypulska w Szkole Podstawowej w Węgrze prowadziła zajęcia z dziećmi 5- i 6-letnimi na temat „Zabawy zimowe muszą być bezpieczne”.

24.01.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Mchowie spotkała się z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich oraz ich wychowawczynią, aby omówić „Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich”. Przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy przedszkolaków oraz zapoznała opiekunów ze specyfiką rozpoznanych zaburzeń i sposobami ich korygowania.

24.01.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu rozmawiała na temat form współpracy między Poradnią a Biblioteką oraz odebrała program „Ferie w bibliotece”.

24.01.2013r.
Pedagog mgr Izabela Szypulska w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu spotkała się z Radą Pedagogiczną tej placówki i omówiła zagadnienie „Sześciolatek w szkole – ocena gotowości szkolnej”.

25.01.2013r.
Pedagog mgr Jolanta Pogorzelska zapoczątkowała działalność Punktów Konsultacyjnych w przasnyskich przedszkolach nr 1 oraz nr 2 . Będzie w nich dyżurowała co dwa tygodnie przez godzinę, na zmianę rano i popołudniu, udzielając porad rodzicom na temat gotowości szkolnej dzieci.

26.01.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska uczestniczyła w obchodach 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Przasnysza i TPZP.

29.01.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak w Ośrodku Pomocy Kryzysowej brała udział w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

30.01.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak w Szkole Podstawowej w Węgrze uczestniczyła w posiedzeniu Rady Pedagogiczne tejże placówki, na którym omawiano sprawy dotyczące tworzenia Planu Działań Wspierających dla uczniów objętych zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi.

01.02.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska uczestniczyła w otwarciu wystawy pod tytułem „Obraz Powstania Styczniowego w prasie europejskiej” oraz w sesji naukowej zorganizowanych w przasnyskim Ratuszu.

14.02.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Lesznie spotkała się z rodzicami dzieci 5-letnich oraz ich wychowawczynią, aby omówić „Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich”.Przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy przedszkolaków oraz zapoznała opiekunów ze specyfiką rozpoznanych zaburzeń i sposobami ich korygowania.

21.02.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Lesznie spotkała się z rodzicami dzieci 6-letnich oraz ich wychowawczynią, aby omówić „Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich”.Przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy przedszkolaków oraz zapoznała opiekunów ze specyfiką rozpoznanych zaburzeń i sposobami ich korygowania.

21.02.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak oraz logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych uczestniczyły w zebraniu z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich. Przedstawiły pokaz multimedialny  pod tytułem „Gotowość szkolna dziecka” oraz wygłosiły pogadanki na temat „Dziecko 6-letnie w szkole” i „Kompetencje językowe dziecka 6-letniego”.

22.02.2013r.
Pedagodzy mgr Jolanta Pogorzelska i mgr Izabela Szypulska w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu przeprowadziły zajęcia dla dzieci 5- i 6-letnich na temat „Bliżej szkoły”

27.02.2013r.
Pedagog mgr Jolanta Pogorzelska oraz logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Samorządowym Przedszkolu w Jednorożcu uczestniczyły w zebraniu z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich. Pani pedagog wygłosiła pogadanki na temat „Sześciolatek w szkole, gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I oraz „Jak mądrze wychowywać – wskazówki praktyczne dla rodziców”. Pani logopeda mówiła o „Kompetencjach językowych dziecka 6-letniego”.

28.02.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Obrębie spotkała się z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich oraz ich wychowawczynią, aby omówić „Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich”. Przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy przedszkolaków oraz zapoznała opiekunów ze specyfiką rozpoznanych zaburzeń i sposobami ich korygowania.

01.03.2013r.
Pedagog mgr Izabela Szypulska w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu przeprowadziła zajęcia dla dzieci 5- i 6-letnich na temat „Bliżej szkoły”.

01.03.2013r.
Logopeda mgr Marta Wiechowska-Pykała w Szkole Podstawowej w Ulatowo Adamach przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.Udzielała indywidualnych konsultacji rodzicom.

01.03.2013r.
Psycholog mgr Anna Brzostek uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym dla rodziców dzieci 5- i 6-letnich, na którym wygłosiła prelekcję na temat „Dojrzałość szkolna. Dziecko 6-letnie w szkole.” Przeprowadziła także zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI traktujące o „Sposobach radzenia sobie ze stresem”.

06.03.2013r.
Psycholog mgr Ewa Olszak w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu prowadziła zajęcia warsztatowe w klasach.

07.03.2013r., 14.03.2013r., 21.03.2013r.
Pedagog mgr Izabela Szypulska i logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Oddziale Przedszkolnym w Dobrzankowie, Szkole Podstawowej w Mchowie oraz Szkole Podstawowe w Obrębie przeprowadziły zajęcia dla dzieci 5- i 6-letnich na temat „Bliżej szkoły”.

12.03.2013r.
Psycholog mgr Anna Brzostek w Szkole Podstawowej w Jednorożcu wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV na temat „Nadpobudliwość dzieci”.

05.03.2013r. oraz 12.03.2013r.
Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyły się spotkania z wychowawcami 5- i 6-latków, na których omawiane były problemy związane z gotowością sześciolatków do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

15.03.2013r.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni naszej placówki uczestniczyli w szkoleniu na temat „Ewaluacja w szkole i placówce” zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach.

18.03.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak oraz logopeda mgr Urszula Kornalewska w Samorządowym Przedszkolu w Chorzelach uczestniczyły w zebraniu z rodzicami dzieci 5- i 6-letnich. Przedstawiły pokaz multimedialny  pod tytułem „Gotowość szkolna dziecka” oraz wygłosiły pogadanki na temat „Dziecko 6-letnie w szkole” i „Kompetencje językowe dziecka 6-letniego”.

19.03.2013r. oraz 26.03.2013r.
Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyły się spotkania z nauczycielami klas nauczania zintegrowanego, na których omawiane były problemy związane z gotowością sześciolatków do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

04.04.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Punkcie Przedszkolnym w Krępie Starej przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy dzieci 4- i 5-letnich. Diagnozę obserwowali rodzice, którychzapoznawano ze specyfiką rozpoznanych u dzieci zaburzeń i sposobami ich korygowania.

04.04.2013r.
Pedagog mgr Izabela Bartołd w Punkcie Przedszkolnym w Starej Krępie spotkała się z rodzicami dzieci 5-letnich, mówiła o gotowości szkolne, udzielała konsultacji.

10.04.2013r.
Psycholog mgr Anna Brzostek podczas spotkania z rodzicami wygłosiła prelekcję na temat „Trudności wychowawcze wieku dorastania. Jak je rozwiązywać?”

12.04.2013r.
Psycholog mgr Anna Brzostek w Oddziale Przedszkolnym w Starej Krępie podczas spotkania z rodzicami wygłosiła prelekcję na temat „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”.

12.04.2013r.
Pedagog mgr Jolanta Pogorzelska w Oddziale Przedszkolnym w Starej Krepie podczas spotkania z rodzicami wygłosiła pogadankę na temat „Sześciolatek w szkole – dojrzałość do rozpoczęcia nauki w klasie I”.

16.04.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak w Ośrodku Pomocy Kryzysowej brała udział w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

17.04.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu prowadziła logopedyczny punkt konsultacyjny.

18.04.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Muzeum Historycznym w Przasnyszu uczestniczyła w otwarciu wystawy pod tytułem „Megality – komentarz giganty”.

21.04.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu brała udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Neofilologia na progu XXI wieku”.

22.04.2013r.
Logopeda mgr Marta Wiechowska-Pykała w Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.

22.04.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak brała udział w spotkaniu Superwizyjnym w ramach Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

23.04.2013r.
Pedagog mgr Agnieszka Tadrzak i psycholog mgr Ewa Olszak brały udział pracach komisji egzaminacyjnej w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu.

24.04.2013r.
Psycholog mgr Ewa Olszak w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu była członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego.

25.04.2013r.
Logopeda mgr Sylwia Kwiatek w Szkole Podstawowej w Mchowie przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy uczniów klas I-III.

29.04.2013r.
Psycholog mgr Ewa Olszak w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu prowadziła punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli.

09.05.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu brała udział w uroczystej akademii na temat „Majowe święta”.

18.05.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska uczestniczyła w Pierwszym Przasnyskim Jarmarku Staropolskim zorganizowanym przez Muzeum Historyczne na przasnyskim rynku.
 
22.05.2013r.
Logopeda mgr Marta Wiechowska-Pykała w Szkole Podstawowej w Olszewce przeprowadziła przesiewowe badanie wymowy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.

22.05.2013r.
Logopeda mgr Urszula Kornalewska w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu prowadziła punkt konsultacyjny.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja