Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP


50 LAT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZASNYSZU    


     W dniu 3 października 2019 roku  w sali konferencyjnej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu, w której  uczestniczyli: Pani Poseł Anna Ewa Cicholska,  Przedstawiciele Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Panem Dyrektorem Michałem Giersem, Władze Powiatu Przasnyskiego na czele z Panem Starostą Krzysztofem Bieńkowskim, Przedstawiciele  Samorządów miejskich i gminnych, Pracownicy wydziałów oświaty, Dyrektorzy współpracujących Poradni: w Makowie Mazowieckim, Ciechanowie i Myszyńcu, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z gmin powiatu przasnyskiego,  Pedagodzy i Psycholodzy szkolni, Przedstawiciele organizacji i instytucji działających  na rzecz dziecka i rodziny oraz czynni  i emerytowani pracownicy Poradni.
     Ta ważna uroczystość była okazją, żeby wyrazić słowa uznania  wszystkim tym, którzy pracowali w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu: Dyrektorom, Pedagogom, Psychologom i Logopedom oraz Pracownikom obsługi, którzy swym trudem i pracą  oraz osobowością tworzyli historię Poradni.
    Dziękujemy wszystkim za liczny udział w uroczystości, kwiaty, życzenia i pamiątki. Jesteśmy wdzięczni organowi prowadzącemu - Powiatowi Przasnyskiemu za wsparcie finansowe związane z wydaniem publikacji pt. „50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu”.
     Dziękujemy Pani Rektor Elżbiecie Sternal, Pani Kanclerz Martynie Sternal i Pani Dyrektor Magdalenie Sternal za udostępnienie sali i  gościnność.
    Były to dla nas niezapomniane chwile przeżyte w gronie przyjaciół i współpracowników Poradni.
                                                          


                                          
                                                                             Dyrektor i Pracownicy
                                                               Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
                                                                                  w Przasnyszu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja