Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

ePUAP

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie


INFORMACJA

        Od 01 stycznia 2019 roku istnieje możliwość składania wniosków o wydanie orzeczenia lub opinii za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP.
       Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja