Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Dzień Edukacji Narodowej

      W dniu 11.10.2018r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczył Pan Zenon Szczepankowski Starosta Przasnyski.
        Pan Starosta złożył życzenia nauczycielom Poradni, pogratulował wszystkim nagrodzonym i odznaczonym pracownikom.
Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu złożyła podziękowania dla Pana Starosty Zenona Szczepankowskiego za wkład w jej rozwój, dzięki któremu Poradnia może sprawnie funkcjonować i się rozwijać.
         Pracownicy podziękowali Staroście, wręczając pamiątkową statuetkę, za urządzenie pracowni Integracji Sensorycznej, zakup sprzętu do terapii Biofeedback, zakup wyposażenia do składnicy akt oraz możliwość zatrudnienia dodatkowego psychologa, co w dużej mierze usprawniło pracę Poradni.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja