Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Wizyta studyjna

W dniach 01.08.2017r. - 08.08.2017r. odbyła się wizyta studyjna w Portugalii pedagoga i psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa to droga do uzyskania wyższych kompetencji zawodowych osób pracujących z młodymi osobami wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja